För att svara på det måste vi först dela upp frågan och se saken ur två perspektiv, franchisegivarens och franchisetagarens.

5 argument för att expandera med franchising sett ur franchisegivarens perspektiv >>

5 argument sett ur franchisetagarens perspektiv >>