Du vänder dig till Anders när du behöver hjälp med all form av juridik med anknytning till franchising och distributionsrätt.

Anders Fernlund är advokat och civilekonom och har mer än 30 års erfarenhet av franchise juridik såväl i rådgivande som tvistelösande verksamhet. Han har medverkat som rådgivare i långt mer än hälften av de i Sverige verksamma franchisesystemen. Därutöver anlitas Anders ofta av utländska franchiseföretag som specialist på svensk och europeisk franchise juridik.

Anders var tidigare ordförande i Svensk Franchise och är nu svensk ledamot av European Franchise Federations (EFF) legal committee samt är svensk representant och vice ordförande i EuroFranchise Lawyers.

Anders är forskare och doktorand vid Stockholms universitet inom franchisejuridik och har skrivit FranchisePraktikan tillsammans med kollegan Jonas Ideström.