När du behöver ett professionellt webbaserat verktyg som underlättar delning av kunskap, säkrar att konceptriktlinjer följs och effektiviserar samarbete i din franchisekedja kontaktar du Anders Hall på Chainformation.

Sedan år 2000 har vi Chainformation hjälpt våra kunder att förmedla kunskap mer effektivt, säkra ett konsekvent varumärkesuppträdande och bli bättre rustade för tillväxt. Chainformations ledande intranätplattform är specialutvecklat för franchise och har idag tusentals användare i mer än 20 länder.

Din franchisekedja får en gemensam och strukturerad plattform för internkommunikation. Raka motsatsen till all onödig och ostrukturerad e-post. Rollbaserade rättigheter i flera dimensioner och ett stort utbud av funktioner gör att systemet enkelt kan anpassas till din kedjas unika behov, oavsett storlek.

Chainformation Franchise Intranet levereras via ett smidigt hyresavtal. Färdigpackat med tjänster för teknisk drift, kundanpassning, utbildning och stöd. Du får en långsiktig och erfaren partner med bl.a. AAA-klassificering.