Franchisehandbok, bygga upp kvalitetssäkrings- eller utbildningsprogram

Catharina Rodling har mångårig erfarenhet av operativ drift av franchisekedjor. Dels som kedjeledare, department manager och Franchise Manager inom Gallerix, Kahls Thé & Kaffehandel och IKEA. Tidigare styrelseledamot i Svensk Franchise. Catharina är därmed en av Sveriges mest erfarna inom operativ franchisedrift.

Catharina är idag verksam som konsult inom FranchiseArkitekt, med huvudsaklig inriktning på att utveckla handböcker, utbildnings- och kvalitetssäkringsprogram i franchisekedjor.