Evas arena är allt som har med försäljning och marknadsfrågor att göra; affärer kort och gott!

Fokusering av verksamheter är Evas styrka. Hon har arbetat med att finna och lyfta fram det individer och bolag är bra på och säkerställa att de fokuserar på detta för att nå framgång.

Det har handlat om affärsstrategier och marknadsfokus såväl som säljinsatser, rationella processer och kostnadseffektivitet. I ledarrollen har Evas affärsdriv och hennes förändringskapacitet varit viktiga egenskaper, men också förmågan att kommunicera och driva förändringar genom relevanta operativa åtgärder.