Madicon är ett av få managementkonsultbolag som erbjuder expertis inom franchise

Företag som valt franchiseformen för sin affär har många specifika drag. Samtidigt finns många områden där utmaningarna är desamma som i andra typer av affärsverksamhet. Det kan gälla behovet att förstå sin omvärld och förutsättningarna för verksamheten, göra ett antal strategiska vägval, forma organisationen på ett optimalt sätt och tydliggöra vägen framåt för alla i företaget. Ibland behöver du som franchiseföretagare ett bollplank i affärsfrågor. Andra gånger kan du behöva en extra kraft i en specifik roll eller för ett projekt. Madicon utvecklar, genom olika typer av stöd, ledare och organisationer. Syftet är dubbelt – ett utvecklat ledarskap och en framgångsrik affärsverksamhet. 

Johan är medgrundare och ordförande i Madicon och finner glädje i att stå till tjänst med sin erfarenhetsbank. Med bakgrund som civilingenjör teknisk fysik har Johan passerat genom tung svensk basindustri (elektromekanik, logistik och petrokemi) hela vägen över finansindustrin till olika tjänste- och servicenäringar. Få verksamheter är främmande för Johan efter 40 år med positioner i Sveriges största företag och, som flerfaldig entreprenör, i dess minsta. Johan tillsammans med Madicons övriga Business Sherpas erbjuder erfarenhet från många olika branscher med expertis inom bl a franchise och kedjeorganisationer