Om du är intresserad av finansiering och banktjänster för din franchisekedja, så kontaktar du Leif på SEB

SEB har utvecklat ett koncept för finansiering och banktjänster till franchisekedjor. Grunden till konceptet är att franchisegivaren tecknar ett centralt avtal med SEB som bygger på att befintliga och framtida franchisetagare får ta del av den finansiering och de banktjänster man avtalat om.

Leif Lundgren är Företagsmarknadsansvarig Större Företag och ansvarig för SEBs Franchisegrupp.