Om du har behov av kunskap, erfarenhet och rådgivning i samband med förbättring eller drift av franchiseföretag i Danmark, Kontakta Paul.

Paul Neale är advokat i Högsta domstolen och har mer än 25 års erfarenhet av de juridiska aspekterna av franchising, både när det gäller etablering av kedjedrift på franchisebasis, i relation till drift av en franchisekedja och vid avveckling av franchising som kedjeform. Han har deltagit i uppstarten av nya kedjor på franchisebasis och genom omvandling av både återförsäljarkedjor och frivilliga fackhandelskedjor till franchisekedjor.

Dessutom används Paul Neale som rådgivare till ett stort antal företag som är verksamma på franchisebasis i Danmark och utomlands och har gedigen kunskap om dansk och europeisk lagstiftning som påverkar franchising.

Paul är medlem i styrelsen för den danska Franchiseföreningen- Franchise Danmark - och deltar i European Franchise Federations (EFF) legal committee. Han är dansk representant och medlem av EuroFranchise Lawyers.

Paul är medförfattare till ”Franchising og Alternative corporate re-engineering”, håller föreläsningar och skriver artiklar om franchising.