Chainformation Franchise Intranet har funktionalitet som är unikt utvecklat för att hantera och distribuera kärnan i ditt franchisekoncept – er Know-How.

Den kunskap som finns i era handböcker, eller som åtminstone borde finnas där, utgör dessvärre i många fall ett dammigt monument över goda ambitioner. Den står i bokhyllan på kontoret eller ligger i en bortglömd mapp på den gemensamma servern.

I Chainformations Franchise Intranet får er handbok det liv den förtjänar; en integrerad del av den löpande kommunikationen och den dagliga driften i din franchisekedja. I realtid kan du enkelt skapa nytt eller uppdatera befintligt innehåll samt säkerställa att enbart de som berörs av informationen kommer åt den. Du kan dessutom spåra vem som läst eller inte läst er handbok.

Dina franchisetagare och medarbetare kan med ett enkelt klick förflytta sig från den dagliga driftinformationen till relevanta delar av er handbok. I Chainformations Franchise Intranet kan er handbok hanteras på olika språk, för olika roller, marknader och koncept och den är naturligtvis tillgänglig från alla mobila enheter 24/7. Det ger dina franchisetagare och medarbetare ett bra och lättillgängligt underlag för utbildningar och introduktioner.