Har alla medarbetare i ditt franchisenätverk tillgång till rätt information för varje situation eller utgör kommunikation en svag länk i din kedja?

Tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt i förhållande till vilken roll du har, ger goda förutsättningar för ett bra kundmöte tvärs genom din franchisekedja. Medarbetarens förutsättningar att förvandla koncept till verklighet får aldrig vara den svaga länken. Därför är tillgången till gemensamma mål och vilka prestationer som leder till önskvärt resultat avgörande för en framgångsrik styrning av ditt franchisekoncept. Vad är acceptabla metoder och vilka arbetssätt ligger helt utanför konceptets ramverk? Ditt varumärke är en tillgång som förtjänar bästa möjliga omvårdnad. Det är viktigt oavsett bransch och storlek på din verksamhet.

Din kedjas framgång är beroende av er förmåga att kommunicera effektivt, säkra konceptefterlevnad och samarbeta internt. Chainformations Franchise Intranet är specialutvecklat och marknadens vassaste plattform för detta ändamål.