Hur säkerställer du kvalitet och konceptefterlevnad?

Med Chainformations Franchise Intranet kan du enkelt följa upp och kontrollera din franchiseverksamhet på flera plan. Det kan gälla allt från konceptrevision och utvärdering av den lokala driftsenheten, till kunskapskontroller bland franchisetagare och personal. Uppföljning kan även göras på utbildningsinsatser och kopplat till driftsinstruktioner och rutinbeskrivningar i t ex handboken.

Allt hanteras i realtid, utan krångel eller onödig e-post. Dina franchisetagare kan dessutom ta del av resultat och enkelt jämföra sig mot kedjan som helhet. Det ger dig direkta indikationer på var ni behöver sätta in åtgärder likväl som att identifiera och lyfta fram goda exempel.