Ibland ställs företag inför situationen att en omgående tillsättning av en ledare behövs. Det kan handla om hastigt uppkomna personalförändringar, en förändring i företagsstrukturen eller kanske en möjlighet på marknaden man inte har råd att missa. Lösningen kan vara att tillsätta en interimschef.

Att engagera en ledare för en begränsad tid ger ett utrymme för en genomtänkt rekrytering och interimsledaren är en neutral resurs i den processen. Madicon kan täcka upp en lucka i företagsledningen med kompetens, flexibilitet och yttersta diskretion.