”Syns man inte finns man inte” är en sanning som gäller på dagens hårt konkurrensutsatta marknad. Madicon tillsammans med Madicon Communication hjälper företag att på olika sätt nå sina kunder genom en genomarbetad marknads- och säljstrategi och rätt operativa insatser. Exempel på områden där vi kan bidra:

 

  • Go-to-market-strategi
  • Kommunikationsstrategi med utgångspunkt från företagets värdegrund
  • Budskap och grafisk design
  • Säljstrategier/-processer/-styrning