Dagens affärsverksamheter är utformade för att möta verksamhetens operativa, löpande verklighet. När speciella behov uppstår finns sällan eller aldrig resurser – och kanske inte heller kompetens – att hantera dessa. Vid dessa tillfällen kan Madicon ta på sig projektledarrollen och säkerställa att resultat uppnås inom tidplan och till satt budget.

Exempel på projekt:

  • Strategiarbete / Affärsmodellering
  • Organisationsutveckling
  • Controlling & Compliance
  • Förvärv, samgåenden och företagsöverlåtelser
  • Affärsutveckling / Utveckling av produktportfölj
  • Större inköp eller anbud