För att en verksamhet ska kunna utvecklas krävs att individerna i den får en möjlighet att fungera på bästa sätt. En viktig byggsten i det arbetet är utbildningar. Madicon kan, på egen hand och tillsammans med partners, erbjuda utbildningar som bidrar till framgångsrika verksamheter, bland annat avseende:

  • Ledarskap
  • Försäljning B2B/B2C
  • Förhandling
  • Ekonomi (budgetarbete, förståelse för RR/BR mm)