Cappa AS är dedikerade att leverera tjänster av hög professionell kvalitet, alla metoder och rutiner ska bygga på detta.

Grundlighet
Som bas för våra tjänster ligger grundlighet och kvalitet. Rekrytering av ledare och medarbetare är organisationens viktigaste val.

 Vi sätter vår ära i att dessa valen görs på en solid grund. Det gör vi genom att

  •     sätta oss grundligt in i uppdragsgivarens behov.
  •     använda erkänd metodik och goda rutiner.
  •     attrahera och lära upp duktiga rådgivare och researchers.
  •     anstränga oss hårdare än vad våra uppdragsgivare är vana vid.

Jakten på de bästa cheferna
Vi använder ett antal metoder i jakten på de bästa cheferna. Den viktigaste är ett aktivt sök efter kandidater på marknaden, även kallat headhunting. Eventuellt i kombination med annonsering.

Slutvärderingar
Vi gör slutliga värderingar om kunden själv har kandidater som önskas utvärderas.