Handbok, Kvalitetssäkring och Utbildning

I en franchise bygger hela förmågan till styrning för franchisegivaren i att man har ordning på det vi kallar Franchisekvartetten™. Den består av avtalet, Handboken, kedjans utbildningsfunktion och kvalitetssäkringsprogrammet. Om ordningen är god kan franchisegivaren styra kedjan även när den utsätts för påfrestningar. Har man dålig ordning kan avtalets styrande funktion helt sakna betydelse.

Vår specialitet är att utveckla och skriva Handbok, utbildnings- och kvalitetssäkringsprogram för franchisesystem så vi säkerställer franchisegivarens förmåga till god styrning av kedjan.