Ett franchisesystem bygger på ett koncept som är gemensamt för alla i kedjan. För att alla ska ha kunskap om konceptets delar såsom affärsidé, värderingar, kundnytta och så vidare; måste franchisegivaren tillhandahålla utbildning.

Denna utbildning är i första hand en utbildning inom konceptets specifika områden men också mer allmänna delar inom ekonomi och affärsmannaskap är viktiga beståndsdelar.
Konceptspecifika områden kan vara:

  • Produktion
  • Arbetsmetoder
  • Butiksarbete
  • Service
  • Försäljning


Franchisegivaren tillhandahåller ofta även utbildningar inom:

  • Affärsmannaskap
  • Personalledning
  • Budgetering

Som franchisegivare är det viktigt att man har en grundutbildning för nya franchisetagare, detta för att underlätta starten men också säkerställa att den nya enheten kommer drivas enligt det koncept som franchisen avser. Franchisetagarens medarbetare behöver också introduktionsutbildning för att kunna utföra sina delar av arbetet på ett korrekt vis.

Utbildningsprogrammet måste hela tiden hållas aktuellt och anpassat efter konceptets utveckling.Vi hjälper till och lägger grunden för ert utbildningsprogram. Därefter hjälper vi till och håller ert utbildningsprogram uppdaterat och anpassat efter ert koncept.