Kapital & Franchise

Ska ni ta in kapital för expansion, börsnotera eller sälja er franchisekedja?

Förbered er, det lönar sig!

Genom vår hjälp förkortar du tiden, lägger ned mindre arbete, till en lägre kostnad och minskar risken för ett nej. Pepicons digitala system för kapitalanskaffning & investeringar och FranchiseArkitekts kontrollprogram står till ditt förfogande.

Vi förbereder ditt franchisekoncept, så att det håller för investerarens granskning

Att hitta riskkapital eller sälja sin franchisekedja är ofta tidsödande, snårig och krävande process. Det beror på att ägaren inte är van vid vilken granskning man står inför. Svenska investerare är heller inte vana vid att förvärva franchisekedjor, så de väsentliga frågorna uppstår sent i processen och riskerar att stoppa förhandlingen.

Fokus i ledningen skiftas bort från den operativa verksamheten och kräver din fulla kreativitet och tankekraft. Processen kan ta 6-12 månader och ändå sluta med ett nej.

Vi erbjuder ett prisvärt, tidsbesparande och professionellt sätt att bli investeringsbar och förtydliga ditt erbjudande till investerare.

Steg 1

Granskning av franchisekonceptet

Steg 2

Handlingsprogram

Steg 1 – Granskning av franchisekonceptet

 • Franchisekonceptet
 • Franchiseprospektet
 • Handboken
 • Franchiseavtalet och andra relevanta avtal
 • Finansieringen av franchisetagarna
 • Lönsamheten hos franchisetagarna
 • Franchisegivarens intäkt per franchisetagare
 • Skalfördelarna i konceptet
 • Franchisegivarens bas för styrning
 • Potential för expansion

Steg 2 – Handlingsprogram

 • Korrigera eventuella brister
 • Införa nya arbetsmetoder
 • Maximera konceptets styrkor

Nordens främsta experter på
 Kapital & Franchise

FranchiseArkitekt och Pepicon är specialister inom varje område med anknytning till investeringar i eller kapitalanskaffning till franchiseföretag. Vår affärsidé är att erbjuda marknadens bästa kompetens inom de områden där investerare och franchiseföretag har viktiga behov.

Kontakta oss