Kultur och värderingar

Kultur och värderingar

Kultur och värderingar

Värdegrundsarbete ligger i tiden, och mycket tyder på att det i framtiden kommer att bli ännu viktigare för företag att vara medvetna om och aktivt arbeta med sin kultur och sina värderingar. Det blir än viktigare i en kedjeorganisation, där man inte får tillfälle att ”gnuggas mot varandra” i det dagliga arbetet. Ambitionen är att få medarbetarna att bli självständiga och handlingskraftiga och fatta ”rätt” beslut utan vägledning av en chef i varje steg.

Fördelarna med att arbeta med företagets värdegrund är många. Några av de som märks tydligast är:

  • Värderingsstyrda företag uppnår på sikt en större lönsamhet än andra företag.
  • Du får en sann och stark varumärkesplattform du kan bygga din kommunikation på.
  • Kedjans alla medarbetare får möjlighet att ta till vara på sina personliga drivkrafter i arbetet med att nå företagsmålen, vilket leder till gladare och bättre medarbetare och större framgång för hela kedjan.
  • när personalen mår bra minskar sjukfrånvaron, och glad och nöjd personal underlättar när nya förmågor ska rekryteras.

Ett företag som aktivt arbetar utifrån ett värdegrundsperspektiv väver medvetet in olika värderingar – alltså beteenden – i allt från personalvård till hur företaget kommunicerar med sina kunder. Men det ska inte vara fina värdeord skapade av ledningen. Nej, för att hela företaget verkligen ska kunna leva värdegrunden gäller det att hitta de värderingar som faktiskt finns i företaget. Det kan du göra med hjälp av en värdegrundsmätning.

När vi gör en värdegrundsmätning i en organisation använder vi oss av verktyg i verktygslådan CTT – Cultural Transformation Tools. Resultatet av värdegrundsmätningen ligger sedan till grund för ett kommande värdegrundsarbete.

Madicons Business Sherpas hjälper er att genomföra värdegrundsmätningen och leder er sedan genom det förändringsarbete det kan mynna ut i

Kontakta oss
Kontakta oss

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss med dina frågor och funderingar.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.