Ledarutveckling

Ledarutveckling

Ledarutveckling

Ledarens förmåga att visa vägen och förmå sina medarbetare att ”gå i takt” och leverera kundnytta är, som vi ser det, den enskilt viktigaste faktorn för att en verksamhet ska nå framgång. I en verksamhet som är geografiskt spridd blir ledarnas insatser extra viktiga. Handboken ger självklart ett viktigt ramverk för hur verksamheten ska bedrivas, men det är ledaren som sätter tonen för hur arbetet bedrivs.

Det första steget i en ledarutveckling är en insikt i de egna drivkrafterna och den egna ledarstilen. Att förstå hur jag som ledare fungerar och därigenom få förståelse för hur mitt agerande påverkar mina medarbetare ger en grundstomme. På denna grund kan jag sedan bygga olika färdigheter som kan handla om allt från att förmedla en vision till att delegera och följa upp enskilda arbetsuppgifter.

Exempel på områden som kan beröras:

  • Målformulering, delegering och uppföljning
  • Coachande ledarskap
  • Kommunikation, information och dialog
  • Personlig effektivitet
  • Att vara förebild

Madicon utvecklar ledare på olika nivåer i en verksamhet – både företagsledning och mellanchefer. Ibland kan hela ledningsgruppen behöva få stöd att fungera bättre. Ofta arbetar vi efter ett koncept som vi kallar Speaking Partner som innebär att en av Madicons Business Sherpas arbetar vid sidan av respektive ledare i ett individuellt utformat program.

Kontakta oss
Kontakta oss

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss med dina frågor och funderingar.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.