Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling

Dagens affärsverksamheter är utformade för att möta verksamhetens operativa, löpande verklighet. När speciella behov uppstår finns sällan eller aldrig resurser – och kanske inte heller kompetens – att hantera dessa. Vid dessa tillfällen kan Madicon ta på sig projektledarrollen och säkerställa att resultat uppnås inom tidplan och budget.

Exempel på projekt:

  • Strategiarbete / Affärsmodellering
  • Organisationsutveckling
  • Affärsutveckling / Utveckling av produktportfölj
  • Controlling & Compliance
  • Förvärv, samgåenden och företagsöverlåtelser

Ibland ställs företag inför situationen att en omgående tillsättning av en ledare behövs. Det kan handla om hastigt uppkomna personalförändringar, en förändring i företagsstrukturen, eller kanske en möjlighet på marknaden man inte har råd att missa. Lösningen kan vara att tillsätta en interimschef.

Att engagera en ledare för en begränsad tid ger ett utrymme för en genomtänkt rekrytering och interimsledaren är en neutral resurs i den processen. Madicon kan täcka upp en lucka i företagsledningen med kompetens, flexibilitet och yttersta diskretion.

Kontakta oss
Kontakta oss

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss med dina frågor och funderingar.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.