Franchise Utbildning

Franchise Utbildning

StigFram är ett utvecklingsföretag som utvecklar människor, företag och organisationer till ett mer passionerat intresse för själva kundmötet.

Franchise Utbildning

STIGFRAM

StigFram är ett utvecklingsföretag som utvecklar människor, företag och organisationer till ett mer passionerat intresse för själva kundmötet.

Genom en tydlig beteendeförändring i organisationen skapar vi en synlig servicekultur i företaget vilket ökar lönsamheten och skapar märkbar effekt över tid.
Det finns inga människor som är så utsatta för snabb och skoningslös bedömning som alla som arbetar inom servicebranschen. Varje sekund, varje timme, varje dag året runt kommer betygsättningen omedelbart. Sanningens ögonblick är närvarande hela tiden. Det är i mötet mellan medarbetare och kunder service uppstår. Antingen blir kunden nöjd eller så blir kunden missnöjd.

Vår erfarenhet är att omsorgen om kunden i slutändan resulterar i något väldigt konkret och mätbart, nämligen ökad lönsamhet. Enligt oss börjar allt med mötet och vikten av att leverera mjuka värden. Mötet med kunden blir en avgörande faktor för om kunden blir en återkommande kund eller inte. Medarbetarna är mao budbärare av ditt varumärke och de som ska konvertera besökarantalet till nöjda kunder.

Vi på StigFram ser på kunskap som en strategisk tillgång för individen, gruppen och organisationen. Vill man att medarbetarna ska prestera utöver det vanliga duger det inte att erbjuda standardlösningar! Då krävs det mer. Personer och företag är olika, behoven och utmaningarna varierar och kraven på utveckling därefter. Därför skräddarsyr vi alla våra lösningar efter företagets behov, krav, önskemål och varje företags unika situation. Resultatet blir därefter, tex lägre personalomsättning, högre NKI och medarbetarindex och givetvis en ökad lönsamhet.

Bland våra kunder finns Grand Hotel, Sibylla, Pinchos, Colorama, Jaktia, Din bagare, Jernhusen, Ica Maxi, Destination Gotland, Auto experten.

StigFram är kvalitetssäkrad utbildare inom Visita samt medlem i Nordic Council of Shopping Centers NCSC och Preferred partner till Franchise Arkitekt och Sveriges Centrumutvecklare.

www.stigfram.se

Nulägesanalys

En nulägesanalys är en kartläggning på hur er verksamhet ser ut just nu. Genom denna kartläggning, som utgår ifrån de kritiska framgångsfaktorerna: Affärsmannaskap, kultur rekrytering, inskolning, ledarskap, service, uppföljning och intern kommunikation, kan man identifiera och tydliggöra de värderingar, beteenden, mål och nyckeltal som ska bidra till att nå framgång. Baserat på resultatet i en nulägesanalys gör man sedan en åtgärdsplan.

Varför ska man göra en Nulägesanalys? När det har skett en, eller man planerar för en, större förändring inom företaget kan det vara bra att ta reda på hur det ser ut i organisationen, och då menar vi hela organisationen. Strävar alla, från ledning till nyaste medarbetare mot samma målbild? Vilka förväntningar på förändringen finns eller vilka känslor efter en förändring finns? För att kunna tillsätta rätt åtgärder krävs att man noggrant reder ut vad som behövs åtgärdas först, och det är därför en Nulägesanalys är så viktig.

Utbildning

Vi erbjuder ett stort urval av lärarledda utbildningar för ledare, ledningsgrupp och medarbetare inom alla branscher där mötet med kund är avgörande. Våra primära verksamhetsområden är alla grundade i ökad lönsamhet, med fokus i uppbyggnad av eller förstärkning av en servicekultur. Baserat på målgrupp och nivå måste dessa områden kommuniceras, läras ut och tränas på i olika former, och för att kunna skräddarsy utefter en organisations behov är områdena Affärsrådgivning, Ledarskap, Försäljning/Sälj & Service, Affärsmannaskap, Ekonomi och Merchandising våra primära expertisområden.

Utöver detta levererar vi även micro-learning, e-learning, webinars, kick-off:er och inspirationsföreläsningar, och med ett stort nätverk av otroligt kompetenta konsulter inom diverse områden har vi möjlighet att även ta oss ann utbildningar som matchar andra behov än de nämnda ovan. Vikten av att skräddarsy utbildningar utefter en organisations behov har nästan inga gränser.

Akademi

Då utbildning är en färskvara vet vi också vikten av kontinuerlig projektledning, utbildning och coachning av medarbetare och för att skapa den långsiktiga beteendeförändring man många gånger söker i en utbildning därav erbjuder vi även akademiupplägg för våra kunder. Precis som att man inte kan förvänta sig att förra årets reklamkampanj ska fungera i år, kan man inte heller förvänta sig att förra årets utbildning fortfarande ska ha så stor inverkan i sitt dagliga arbete.

En utbildningsakademi med oss innebär att vi, tillsammans med kunden, baserat på behov och målsättningar sätter upp olika utbildningar för alla olika nivåer av företaget, ledare som medarbetare, på årsbasis, och oftast under ett flertal år. Vi driver hela processen och på så sätt även ser till att förändringsresan går åt rätt håll. Vi utvärderar kontinuerligt, går tillbaka till målen, är de fortfarande aktuella, och behöver vi i så fall styra utbildningarna inför kommande år i samma eller ny riktning?

Varför ska du erbjuda dina medarbetare utbildning?

Vikten av att ha en stark servicekultur går inte att trycka nog hårt på. En bra service ger nöjdare kunder, kunder som kommer tillbaka, skapar merförsäljning och skapar en stolt VI-känsla. Ju tidigare du börjar processen med att utveckla dina medarbetare, din kundvård och din försäljning desto snabbare får du resultat och en ökad lönsamhet. Samtidigt är det inte bara på sista raden du ser skillnad, erbjuder du dina medarbetare varierande och inspirerande utbildningar är det bevisat att det i gengäld ger dig mer engagerade medarbetare som stannar längre.

Vad händer efter utbildningen

Det finns en värld även efter utbildningen. En värld fylld av nya insikter, engagemang och energi. Man kan inte trycka nog på att om man söker en beteendeförändring, alltså en långsiktig förändring, som någonstans ska påverka din lönsamhet positivt, så krävs också kontinuerlig coachning styrning och uppföljning. Med vårt mät-och träningsverktyg ”Best in Service” har vi möjliggjort att utbildning inte är en kostnad utan i stället blir en långsiktig investering.

Best in Service

Gör det enkelt för din ledningsgrupp och dina medarbetare att skapa en bestående beteendeförändring. Genom Best In Service tränar man på att bli mer proaktiv, utvecklar sina kunskaper och säkerställer önskad säljutveckling. Med vår app kan ni mäta effekterna av ert nya agerande för att återknyta till uppsatta nyckeltal och mål. Tillsammans går vi igenom vad som hänt under en bestämd tidsperiod och hjälper era ledare att vidareutveckla sina team.

Kontakta oss
Kontakta oss

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss med dina frågor och funderingar.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.