Nulägesanalys

Nulägesanalys

StigFram är ett utvecklingsföretag som utvecklar människor, företag och organisationer till ett mer passionerat intresse för själva kundmötet.

Nulägesanalys

StigFram har genom åren identifierat ett antal parametrar som påverkar kunskaperna i allmänhet och engagemanget i synnerhet hos medarbetare. Detta är som all annan multiplikation. Är vi riktigt dåliga på någon av dessa parametrar blir slutresultatet hårt lidande över sikt. Har vi noll på någon av dessa blir resultatet noll.

En franchisekedja är ofta en stor aktör på marknaden med ett högt igenkännande. Antalet människor som sysselsätts i organisationen är många. Gör vi rätt, skapar nöjda kunder som handlar mer, är utväxlingen i ökade vinster väldigt stor. Åt andra hållet är det om vi satsar på fel aktiviteter. Eftersom kassan sällan är så stor att vi kan göra allt krävs det att vi prioriterar vilka insatser som skall göras efter största ROI (return on investment) i förhållande till risk.

StigFrams produkt, Nulägesanalys, är en kartläggning av hur er verksamhet ser ut just nu. Därefter enas vi om ert önskade börläge och så lägger vi upp en åtgärdsplan på hur ni ska nå era nya mål.

Vi utgår ifrån dessa kritiska framgångsfaktorer: Affärsmannaskap, kultur, employer branding, rekrytering, inskolning, ledarskap, service, mätning/uppföljning och intern kommunikation.

Genomförandet – Nulägesanalys
Intervjuer
Arbetet inleds genom att vi intervjuar nyckelpersonerna i organisationen (oftast inom ledningsgruppen). Syftet är att skapa en klar bild av nuläget.

StigFram anpassar intervjufrågor beroende på vem det är som intervjuas. Alla intervjuer är anonyma för att den intervjuade skall kunna tala fritt. Vår erfarenhet säger att vi ganska snabbt hamnar i förtroliga samtal där den riktiga bilden klarnar på ett sätt som den inte gör när samma frågor ställs internt. Frågorna formas också under brinnande samtal.

Digital enkät

Vi skickar ut via ett digitalt verktyg ett antal frågor till medarbetarna. Frågorna handlar om samma ämnen som intervjuerna, mao de kritiska framgångsfaktorerna: Affärsmannaskap, kultur, employer branding (rekrytering, inskolning), ledarskap, service, mätning/uppföljning och intern kommunikation.

Att involverar medarbetarna skapar ett engagemang.

Analys
Intervjuerna och enkäten sammanställs och StigFram genomför en intern workshop för att genom sin samlade kunskap dra slutsatser och göra en objektiv analys av nuläget för ditt företag. Här använder vi oss av klassisk Benchmarking d.v.s. vi jämför ditt företag mot våra övriga kunder. Vad gör de som är bäst inom varje område och vad gör ert företag. Eftersom StigFram är specialister inom dessa frågor och arbetar med dem dagligen gör vi slutsatser på ett träffsäkert och effektivt sätt.

Workshop

Under workshopen samlar vi ledningsgruppen. Workshopen börjar med en presentation av en sammanställning/vår analys från de intervjuer vi genomfört samt svaren från enkäten.

Tillsammans under workshopen sätter vi sedan upp ett börläge utefter punkterna. Vår erfarenhet är att diskussionerna under denna workshop är viktigare än själva slutrapporten. Under workshopen visar det sig med all önskvärd tydlighet om det internt på ditt företag finns olika syn på någon fråga.

Återkoppling med åtgärdsförslag
StigFram sammanställer resultatet av Framgångsanalysen samt det önskade börläget som vi tillsammans kommit fram till under workshopen. Förutom resultatet så presenteras ett åtgärdsförslag för vad vi anser ert företag bör ta tag i för att nå era satta mål.

Denna rapport presenteras enbart för ledningen och ligger till grund för prioriteringar och beslut.

Varför ska man göra en Framgångsanalys?

När man har en ny VD eller många nya personer inom en ledningsgrupp. När 2 bolag gått ihop. När det har skett en, eller man planerar för en, större förändring inom företaget. Då kan det vara bra att ta reda på hur det ser ut i organisationen, och då menar vi hela organisationen. Strävar alla, från ledning till nyaste medarbetare mot samma målbild? Vilka förväntningar på förändringen finns eller vilka känslor efter en förändring finns? För att kunna tillsätta rätt åtgärder krävs att man noggrant reder ut vad som behövs åtgärdas först, och det är därför en Framgångsanalys är så viktig.

Hur lång tid tar det att göra denna analys?

Som regel tar detta ca 8 veckor.

Kontakta oss
Kontakta oss

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss med dina frågor och funderingar.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.