Lokalsökning

Lokalsökning

Lokalsökning för butik och restaurang.

Lokalsökning

Expansion

Vi på ENGNES har en stor erfarenhet när det kommer till expansion och de utmaningar man kan ställas inför kring detta. Som en strategisk rådgivare inom just expansion är detta något vi dagligen sysslar med. Vi har funnits i branschen länge vilket gjort att vi skaffat oss kunskap om de aspekter som spelar in i expansionsområdet.

ENGNES är med hela vägen från start till slutförhandlat avtal. Som en strategisk rådgivare jobbar vi tillsammans med våra kunder för att uppnå bästa möjliga resultat. Vi är den familjära partnern med tidigare uppdrag på bland annat Max Hamburgare, Svenska Statoil och ICA Fastigheter. Vi har dessutom erfarenhet från rollen som egen franchisetagare vilket gör att vi lätt kan se hela bilden.

Vi har lång erfarenhet av strategiska expansioner såväl på den svenska som den internationella marknaden. Vi hjälper hjärtligt både den lilla och stora kedjan samt det nystartade och redan etablerade företaget, eftersom alla är lika viktiga för oss.

Kontakta oss