SEB – Franchise Bank

SEB – Franchise Bank

Finansiering av franchisetagare är en av de arbetsområden som är centralt för varje expanderande franchisekedja.

SEB – Franchise Bank

Finansiering av franchisetagare är en av de arbetsområden som är centralt för varje expanderande franchisekedja.

Om kedjans franchisetagare har svårt att få lån och annan finansiering så kan de ju inte starta upp sin verksamhet. Det är därför centralt att skapa ett väl fungerande arbetssätt samt överenskommelser med bank och finansbolag för att få finansiering av franchisetagare att fungera smärtfritt.

Franchisegivaren (FG) tecknar ett avtal med SEB om finansiering och banktjänster till kedjans nuvarande och blivande franchisetagare (FT).

SEB

Kontakta oss