Food & Beverage

Vi tar din restaurangkedja till nästa nivå

Våra konsulter har lång erfarenhet från företagsledning och/eller styrelse i McDonald´s, Burger King, MAX, Sibylla, TGIF, Sushi Yama och Texas Longhorn etc.

Vi utvecklar och förbättrar din restaurangkedja

De flesta restaurangkedjor har stor utvecklingspotential. Våra erfarna specialister ser hur din kedja kan förbättras och nå en högre lönsamhet. Utifrån kedjans specifika förutsättningar analyserar vi och tar fram en strategisk plan för hur den kan nå full potential. Vi tar din restaurangkedja till nästa nivå.

Hur kan din kedja förbättras?

Franchisekedja

 • Drift/operations
 • Finansiering
 • Etablering
 • Marknadsföring
 • Rekrytering
 • Hitta rätt franchisetagare
 • Konceptefterlevnad
 • Arbetsfördelning
 • Supportkontor
 • Avgiftsstruktur och leverantörsbonus
 • Rättigheter och skyldigheter
 • Ekonomisk uppföljning
 • Kontroll och kvalitetsskillnader
 • Relation/samverkan mellan franchisetagare och franchisegivare

Kedja med ägda restauranger

 • Drift/operations
 • Finansiering
 • Etablering
 • Marknadsföring
 • Rekrytering

Vår metod för att din kedja ska nå full potential

I ett första steg gör vi en behovsanalys. I steg två väljer du vilka tjänster du vill fokusera på.

Steg 1

Workshop och beslutsunderlag

Steg 2

Skräddarsytt handlingsprogram

Steg 1 – Workshop och beslutsunderlag

Exempel på frågeställningar:

 • Finns utmaningar bland existerande franchisetagare?
 • Hur fungerar rekrytering av franchisetagare, restaurangchefer, kockar och servis?
 • Är det många buggar i driftskonceptet/operations?
 • Finns brister i det befintliga franchisekonceptet?
 • Saknas/är franchiseprospektet bristfälligt?
 • Saknas/har handboken brister, eller är det få som läser den?
 • Är avtalet bristfälligt?
 • Saknas finansiering för expansion?

Steg 2 – Skräddarsytt handlingsprogram

Startpaket för franchising

 • Förbättring av konceptet
 • Ändring av franchiseprospekt, franchiseavtal och handbok
 • Ändring av franchiseavgifter och bonussystem
 • Supportkontor och franchisetagarnas ansvar

Ägda restauranger

 • Restaurangkonceptet
 • Finansiering
 • Handböcker
 • Driftskoncept
 • Ledning
 • Utbildning och kvalitetssäkring

Utbildning och kvalitetssäkring

Utbildningsprogram, kvalitetssäkringsprogram samt utvärdering och effekt.

Expansion och rekrytering

Marknadsföring till fastighetsägare och franchisetagare, rekryteringar, förhandlingar med fastighetsägare samt hyresavtal.

Digitalisering

Kunddata, digital marknadsföring, kundklubb, kundleverantörer (t.ex. Foodora, Uber och Bolt) samt marknadsföring för att hitta franchisetagare.

Operations – Drift

Förbättringar i kök och bar, servering, inköp, måltidsekonomi samt i personal och schemaläggning.

Låt oss ta din restaurangkedja till nästa nivå!

Vi hjälper dig även att starta upp din restaurangkedja.

Kontakta oss