Byt kapitel

Kapitel 3 – Är affärsidén lämpad för franchising?

Checklista – är konceptet lämpligt för franchising?

Med rätt förutsättningar kan en expansion med franchising bli en mycket lönsam affär. Dels kan man uppnå en god löpande lönsamhet, särskilt i förhållande till franchisegivarens egna kapital. Dels kan värdet på det franchisegivande företaget utvecklas mycket positivt, särskilt i förhållande till franchisegivarens finansiella risk. Men alla affärskoncept är inte lämpade för franchising. Därför gäller det att göra en noggrann analys av konceptets förutsättningar innan man börjar förbereda en franchiseexpansion.

En grundläggande förutsättning är förvisso alltid att det aktuella affärskonceptet har goda och långsiktiga ekonomiska förutsättningar, både när det gäller bransch och den egna verksamheten. Utgångspunkten bör alltså vara att affärskonceptet som ska ligga till grund för franchisen har bedrivits lönsamt och framgångsrikt under tillräcklig tid för att man ska kunna hävda att konceptet är väl prövat. Hur lång denna tid är varierar från fall till fall eftersom förutsättningarna varierar så mycket mellan olika branscher och koncept.

Ett företag som har tankar på att expandera med franchising gör alltså klokt i att först analysera om det aktuella affärskonceptet håller för franchising.

En analys av konceptets förutsättningar för franchising kan göras med hjälp av följande sjupunktsprogram, där vi har angivit vilka områden som ska bedömas och skälen till det.


1 Ledning och organisation

Bedömning av kompetens, möjlighet till stort engagemang och förankring samt resurser.

2 Konceptets lönsamhet

Själva kärnan i all franchising som ska fylla två parters förväntningar och behov.

3 Framgångsfaktorerna

Styr möjligheten att förpacka och multiplicera konceptet.

4 Kapitalbehov

Styr storleken på rekryteringsmarknaden.

5 Förkunskapsbehov

Styr storleken på rekryteringsmarknaden.

6 Kvalitetssäkring

Styr möjligheten att upprätthålla och utveckla konceptet.

7 Varumärket

Möjlighet att skydda varumärket.

 

Kontakta oss