Kostnadskalkyl över fem år

Om franchisegivaren har bedrivit verksamheten under tillräckligt lång tid kommer värderingen av franchisetagarens kostnadsutveckling över åren att bli ganska enkel. Kostnadskalkylen visar hur franchisetagaren bör köpa in och förbruka bolagets resurser på rätt sätt. Några exempel:

  • Hyra – hur stor och dyr yta behöver respektive har franchisen råd med.
  • Personal – hur mycket personal behövs och hur mycket kostar personalen.
  • Marknadsföring – lämplig marknadsföringsvolym.
  • Kapitalkostnad – hur mycket ränta orkar franchisen bära, vilket i sin tur påverkar hur stort det egna kapitalet ska vara.
Kontakta oss