Mellanmansrätten

Detta är ett rättsområde och ingen lag. Inom rättsområdet finns dock lagar som agentlagen och kommissionslagen. Hela mellanmansinstitutet går ut på att man låter någon annan (mellanmannen) utföra det man själv skulle ha kunnat göra. Man kan till exempel låta en fondkommissionär köpa aktier åt sig istället för att göra det själv.

Det som är viktigt inom rättsområdet och som har betydelse för franchising är hur man reglerar rättigheter och skyldigheter då en person eller företag kommer in ”emellan” och agerar som om man vore den ursprunglige parten i en affär. Vilken ställning har egentligen mäklaren från HusmanHagberg då han säljer ett hus åt en privatperson? Vilket ansvar har franchisegivaren HusmanHagberg för franchisetagaren som agerar under varumärket? Franchisegivaren vill att slutkunden ska uppfatta alla franchisetagare som enheter i samma företag. Franchisegivaren är dock inte beredd att ta på sig ansvaret för franchisetagarens eventuella misstag och kräver därför att franchisetagaren ska agera så att inga missförstånd sker om att franchisetagaren agerar på franchisegivarens fullmakt. Tidigare fanns en lagregel som till och med innebar att franchisetagarna skulle ha en väl synlig skylt som visade att man var självständig näringsidkare och att man agerade enligt ett franchiseavtal. Det gäller att tänka igenom vilket mellanmansrättsligt förhållande man vill ha med sina franchisetagare så att franchiseavtalet inte lämnar luckor i det avseendet.

Kontakta oss