Sambandskalkyl

Intäktspåverkade kostnader

De flesta företag har kostnader vars storlek påverkas av försäljningsvolymen, så kallade rörliga kostnader. När man gör en kalkyl över en femårsperiod förväntar man sig som regel att försäljningen år 5 ska vara högre än under år 1, men man får inte glömma bort att även de rörliga kostnaderna ökar i takt med försäljningsökningen. Däremot behöver ju inte de rörliga kostnaderna öka lika mycket som intäkterna. Vissa kostnader kommer att öka etappvis och därför är det viktigt att avgöra när dessa etapper uppträder och hur långvariga de blir.

Det gäller alltså att fastställa på vilket sätt de rörliga kostnaderna påverkas av en försäljningsökning och finna en formel som kan användas i kostnadskalkylen.

Kostnadspåverkade intäkter

Vissa kostnadsbärande insatser kan i vissa fall påverka intäkterna. Så är det exempelvis i säsongsbetonade branscher, som däckbranschen. Om man under högsäsong tar in mer personal i en däckverkstad ökar vanligen försäljningen automatiskt upp till en viss gräns. Det beror på att under en kort period i högsäsong finns i princip ”obegränsat” med kunder men begränsade resurser.

Vissa branscher är extremt känsliga för marknadsföring, exempelvis fastfood-marknaden. En viss marknadsföringsinsats kan påverka direkt och linjärt medan andra påverkar indirekt och med avtagande effekt. Det finns inga teoretiska regler att gå efter utan man måste helt enkelt kunna sitt koncept tillräckligt väl. Erfarenheten om hur konceptet svarar på olika insatser, som leder till kostnader, är ovärderlig för en franchisetagare.

Det gäller alltså att fastställa på vilket sätt intäkterna påverkas av en kostnadsbärande insats och finna en formel som kan användas i intäktskalkylen.

Kontakta oss