Vanliga synsätt som dock kan leda fel

En analys av franchiseavgiftens storlek kan göras ur många synvinklar. Det beror dels på att det är flera parter som är inblandade och dels på att det finns många aspekter på frågan. Här är några vanliga sätt att resonera samt rimliga motargument:

”Avgiftens storlek måste ställas i förhållande till vad man får för den”

Detta synsätt bygger på synen att summan av de tjänster och fördelar en franchisetagare får genom franchisekonceptet måste vara tillräckligt stor för att motivera avgiften.

Argument emot

Det är förvisso ett bra argument men i praktiken ger det inte en tillräcklig vägledning när det gäller att fastställa avgiftsnivån. Det skulle förutsätta att alla fördelar går att kvantifiera och prissätta och det vore naturligtvis väldigt praktiskt om man kunde reducera frågan till detta. Men hur sätter du ett pris på mjuka värden som exempelvis franchisegivarens know-how eller varumärkets värde?

Det går inte heller att bara rycka ut exempelvis frågan om inköpsfördelar och ett marknadspris på de tjänster som franchisegivaren utför och jämföra det med franchiseavgiften.

För den som vill bygga en framgångsrik franchise är det istället en klar fördel om avgiftens storlek lättare går att relatera till franchisens helhet än att göra en jämförelse krona för krona.

”Jämför avgiften med andra kedjor”

Det är ganska vanligt att man jämför avgiften mellan olika franchisesystem. Då får man ju en uppfattning om det aktuella franchisekonceptets avgift avviker i någon större omfattning från vad som är vanligt.

Argument emot

Förutsättningarna i varje koncept är naturligtvis inte alltid helt olika, men för att kunna göra en jämförelse måste man ha tillgång till hela innebörden i de aktuella koncepten. Det är inte säkert att två koncept går att jämföra, inte ens om de tillhör samma bransch. Det är ju exempelvis lättare för en framgångsrik kedja att motivera sin franchiseavgift än en mindre framgångsrik kedja, även om den mindre framgångsrika utför fler och mer enskilt värdefulla tjänster åt franchisetagaren än den framgångsrika.

Kontakta oss