Etablering

Etablering

Etablering

En framgångsrik etablering bygger på noggrann planering, djupgående analys och en väl genomtänkt strategi. Inledningsvis utarbetas en lokalspecifikation som tar hänsyn till aspekter såsom fastighetsekonomi, tekniska förutsättningar och hyresjuridiska villkor.

Gate46 genomför en omfattande sökning efter lämpliga lokaler genom att utnyttja vårt breda nätverk av fastighetsägare och hyresgäster. Denna sökprocess engagerar flera kanaler samtidigt för att effektivt skanna marknaden, vilket ger oss en fördel genom att vi kan upptäcka lokaler som ännu inte annonserats ut.

Vår expertis och erfarenhet garanterar att vi förhandlar fram de mest fördelaktiga avtalen för våra klienter, med fokus på både ekonomiska och juridiska aspekter. Gate46 säkerställer att avtalet innehåller marknadsmässiga villkor och att dessa efterlevs vid lokalanvändning, vilket garanterar att ni som klient får det bästa möjliga utfallet.

Kontakta oss