Kapitel 13 – Finansiering av franchisetagare

Avgörande för etableringstakten

En av anledningarna till att en del franchisekedjor inte får den tillväxt som man hoppats på är att det kan vara svårt att få banklån och annan finansiering för franchisetagarna. Det kan vara svårt att överhuvudtaget få finansiering till nystartade företag. Den viktigaste hämskon är dock att den finansiering som kan fås inte är tillräckligt stor, vilket i sin tur ökar kravet på eget kapital för franchisetagaren. Ju högre eget kapital som krävs, desto färre potentiella franchisetagare kommer att finnas tillgängliga.

En väl fungerande finansieringsmodell kan alltså i vissa fall vara helt avgörande för en god etableringstakt. Om det blir svårt att få lån och annan finansiering för franchisetagaren kan kedjans möjlighet att växa bli rejält hämmad. Därför är det nödvändigt att redan från start arbeta igenom hur finansieringen ska läggas upp.

Kontakta oss