Tolkningsdata

Detta avsnitt är närmast till för dem som ska tolka avtalet om parterna hamnar i tvist, det vill säga domare eller skiljemän. En mycket vanlig begränsning i avtal av detta omfång och långa giltighetstid är att tillägg eller förändringar måste göras skriftligen och undertecknas av båda parter. Det vore ohållbart om tillägg kunde göras muntligen eller ensidigt. Hur skulle bevisläget se ut om en vd för fyra år sedan har lovat att en franchisetagare ska få ett större område under sista året av sitt avtal och för framtida förnyelse.

Av samma orsak har man ofta i franchiseavtalet en bestämmelse som säger att det skrivna avtalet utgör hela avtalet, alltså att det inte finns några muntliga sidoöverenskommelser. Detta förfaringssätt är en kopia av fastighetsrätten där inga muntliga löften är bindande utanför det formbundna avtalet. Slutligen brukar man ta in en klausul som förklarar att man är befriad att prestera och även att betala skadestånd om sådana händelser inträffar som gör det omöjligt att prestera, så kallad force majeure.

Kontakta oss