Franchisetagarens förväntningar

Franchisetagarens förväntningar varierar naturligtvis beroende på hur denne uppfattade företaget när han eller hon klev in i kedjan. Gemensamt för de flesta är dock att man förväntar sig mer service ju mer man betalar i franchiseavgift. Som vi har sagt tidigare är det fel att tro att franchisetagaren bara betalar för en viss service från franchisegivaren, en stor del av avgiften är också rätten att använda konceptet. Och som du kan läsa om i föregående kapitel är det lätt att franchisetagaren glömmer detta ju mer han eller hon tycker sig kunna konceptet.

Men oavsett vilka förutsättningar som gäller, finns det några områden där en franchisetagare odiskutabelt har rätt att förvänta sig insatser. Några exempel är:

  • Utbildning och träning i hur man ska bedriva konceptet.
  • Rådgivning avseende daglig drift. Personalfrågor, ekonomi, produkter och tjänster.
  • Stöd i kris och förebyggande av kris.
Kontakta oss