Skalfördelar

Många gånger är det möjligt att göra samma sak för många på samma gång, dels sparar man tid och får tillgång till kompetens och dels ger skalfördelarna kostnadsbesparingar jämfört med om alla skulle utföra arbetet på egen hand. Det betyder att effektiviteten ökar såväl för den enskilde som för kedjan i sin helhet. Det går ofta att hitta skalfördelar för marknadsföring, utbildning, förhandlingar med leverantörer, nationella kunder och utveckling av produkter och tjänster.

Kontakta oss