Ingen eller otillräcklig information

Om franchisegivaren inte ger tillräckligt med information kan han, som nämnts tidigare, stämmas vid Marknadsdomstolen. Domstolen kan ålägga franchisegivaren att vid vite ge anvisad information, inte bara till den som begärt det utan även avseende framtida franchiseavtal. Om franchisegivaren trots det inte ger informationen, kan en tingsrätt utdö- ma vitet. Ett vite är en slags bot som tillfaller staten och inte ett skadestånd som tillfaller den drabbade. Lagen avslutas med formalia av typen vem som får föra talan och var.

Avslutande råd

Rådet man kan ge i samband med lagens krav på information är att vara uppmärksam på en franchisegivare som inte ger information. Det hjälper inte den potentiella franchisetagaren att gå till Marknadsdomstolen. Ta istället helt avstånd från den franchisegivaren och sök upp en ny franchisegivare i ett franchisesystem där man är stolt över att ge information.

Kontakta oss
Kontakta oss

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss med dina frågor och funderingar.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.