Kretsloppet

Det här hjälper vi dig med

Vi hjälper alla företag som vill bygga upp, förbättra eller expandera sin franchisekedja. Våra kunder befinner sig i olika faser som lättast kan delas in i fyra områden. Oberoende i vilken del av kretsloppet Du befinner dig, så har vi de specialister och tjänster som du behöver.

Starta

När du startar din franchise bygger du in affärsmetoder, den gemensamma ekonomin och sättet att samarbeta i franchisekonceptet. Att ändra de arbetsformerna senare är inte omöjligt men svårt och nästan alltid förenat med stora kostnader. För att bygga en franchise som fungerar bra och där du som ägare bygger en kedja som får en bra värdering på sikt är det klokt att lägga ned tid på noggranna förberedelser. Många franchisekedjor har därför vänt sig till oss för hjälp med bl.a.

 • Strategi
 • Franchisestruktur
 • Franchiseekonomi
 • Franchiseprospekt
 • Franchiseavtal
 • Handbok i ett professionellt Franchise Intranät
 • Rekrytering av franchisetagare
 • Franchise Software
 • Professionell websida för rekrytering
 • Butiksdatasystem och information om franchisen

Finansiera

Finansiering av franchisetagare är en av de arbetsområden som är centralt för varje expanderande franchisekedja. Om kedjans franchisetagare har svårt att få lån och annan finansiering så kan de ju inte starta upp sin verksamhet. Det är därför centralt att skapa ett väl fungerande arbetssätt samt överenskommelser med bank och finansbolag för att få finansiering av franchisetagare att fungera smärtfritt. Franchisegivaren tecknar ett avtal med banken om finansiering och banktjänster till kedjans nuvarande och blivande franchisetagare (FT).

Många franchisekedjor har därför vänt sig till oss för att teckna ett avtal med bank. Kontakta vårt medlemsföretag under rubriken Franchise Bank på hemsidan.

Växa

Franchising är i grunden en svårslagen metod för tillväxt som används över hela världen inom i stort sett alla branscher. Metoden tar tillvara egenföretagarens oslagbara motivation och effektivitet och ett större företags möjlighet till skalfördelar och stordrift. Det gäller dock att skapa en god grund för tillväxten. Många franchisekedjor har därför vänt sig till oss för hjälp med bl.a.

 • Rekrytering av franchisetagare
 • Marknadsföring av franchisekonceptet
 • Organisk tillväxt inom franchisekedjan
 • Internationell expansion

Förbättra

Att driva en franchisekedja innefattar ett flertal områden som är vitala för att skapa en god ekonomi och en god ordning på samarbetet. Ekonomisk uppföljning och kontroll är nödvändigt för att skapa beslutsunderlag och ge underlag för en god benchmarking. För att alla franchisetagare ska hålla en hög och jämn nivå i kvaliteten till kedjans kunder är det viktigt att utveckla ett professionellt utbildnings- och kvalitetssäkringsprogram. Många franchisekedjor har därför vänt sig till oss för hjälp med bl.a. att bilda råd och förbättra samarbetsformerna i kedjan.

Nordens främsta experter på Franchise

FranchiseArkitekt är specialister inom varje område med anknytning till franchise. Vår affärsidé är att erbjuda marknadens bästa kompetens inom de områden där franchiseföretag har viktiga behov.

Läs mer
Kontakta oss