Kostnader vid full utbyggnad

Det är lätt att under den inledande expansionen lägga en servicenivå som är hög, entusiasmen är hög och arbetsbördan blir inte så stor när man bara har några få franchisetagare. Att ta väl hand om sina första franchisetagare är självklart riktigt även om det innebär att man ger en service som överstiger vad man kommer att göra i framtiden.

Men man måste också leva med den kostnad detta innebär. När kedjan växer är det mycket möjligt att den servicenivå man lagt ifrån början blir för kostsam i förhållande till de intäkter man får. Att sänka servicenivån eller höja avgifterna i en fullt utbyggd kedja är inte omöjligt men det är alltid förenat med kostnader, besvär och missnöje. Ibland kan sådana förändringar vara omöjliga att genomföra eller åtminstone starta en ned- åtgående trend i det förtroende som byggts upp mellan parterna.

Kontakta oss