Byt kapitel

Kapitel 20 – Exempel från verkligheten

Som franchisegivare bör du vara tydlig när du upplyser om franchisekonceptet. Försök inte att dölja uppgifter eller att skönmåla. Tvärtom har vi fått en lag som kräver att franchisegivaren upplyser kommande franchisetagare om vissa givna uppgifter. Ett exempel på en sådan uppgift är konkurrensförbudet. De flesta franchisekoncept kräver ett konkurrensförbud såväl under avtalstiden som under ett år efter avtalstiden. Detta faktum bör förklaras tydligt. Orsaken till konkurrensförbudet är att den franchisetagare som kommer efter inom samma distrikt ska hinna etablera sig innan den tidigare återkommer under nytt varumärke. Denna tidsbegränsade frizon finns till och med sanktionerad i gruppundantaget. Även sedan avtalet har undertecknats bör franchisegivaren vara tydlig i sitt agerande. Vilka är franchisegivarens skyldigheter och vad ska franchisetagarna ägna sig åt? Ju tydligare allt står i avtalet och i handboken, desto lättare kommer samarbetet att flyta.

Som blivande franchisetagare bör du ta reda på allt du kan om franchisekonceptet. Det räcker inte med att läsa informationsmaterial och att lyssna på franchisegivaren. Tänk som en husköpare. Det räcker inte med att läsa husannonsen, mäklarens prospekt eller att titta runt i huset. De flesta anlitar en oberoende besiktningsman som kryper ner i grunden och upp på vinden för att hitta de tveksamheter som i framtiden kan innebära bekymmer. Eftersom detta förhoppningsvis ska bli en lång och lönsam framtid måste investeringen föregås av en noggrann undersökning.

Som franchisetagare bör du vara konstruktiv. Tänk hela tiden på ”laget”. Framför eventuell kritik så att förändring kan ske till allas bästa. Kritik som skapar osämja söndrar konceptet istället för att bygga något för framtiden.

I det här kapitlet tar vi upp några exempel från verkligheten för att visa hur man bör respektive inte bör göra i ett franchisesystem. För att avidentifiera företagen som är inblandade förvränger vi omständigheterna en aning.

Kontakta oss