Franchising – en definition

Om man är i England eller USA används ofta uttrycket franchising för många typer av verksamheter, också sådana som vi i Sverige inte förknippar med franchising. Det beror på att vi i Sverige använder uttrycket franchising i en något snävare betydelse än i en del andra länder.

Samarbetsformen franchising kan dock variera till sitt innehåll och som samarbetsmodell. Generellt kan man dela in franchiseformerna i tre huvudsakliga typer:

  • Business Format Franchising
  • Product Distribution Franchising
  • Trade Name Franchising

Dock är det så att många gånger tenderar de företag som ägnar sig åt franchising att inte låta sig delas in exklusivt i någon av ovanstående franchisetyper. Gränserna är ibland flytande.

Business Format Franchising

Detta är den franchiseform som vi i Sverige oftast menar när vi talar om franchising. Business Format Franchising innebär att franchisen innehåller ett helt koncept för att driva en viss form av verksamhet. En definition av Business Format Franchising lyder på följande sätt:

Franchising innebär att någon som äger ett affärskoncept, erbjuder andra att mot ersättning få tillämpa konceptet för egen affärsverksamhet

Vi kommer att på denna hemsida fortsättningsvis använda uttrycket franchising, vi menar då Business Format Franchising.

Nordens främsta experter på Franchise

FranchiseArkitekt är specialister inom varje område med anknytning till franchise. Vår affärsidé är att erbjuda marknadens bästa kompetens inom de områden där franchiseföretag har viktiga behov.

Läs mer
Kontakta oss