Kontroll

Franchisegivaren har självklart ett behov av att kontrollera att franchisetagarna driver sina företag enligt lagar och regler och enligt konceptet. Om de enskilda företagen drivs i olika riktningar upphör snart kedjans konkurrensfördelar. Det är inte bara en nackdel för franchisegivaren utan lika mycket för franchisetagaren. Kedjan har ju en större konkurrenskraft än den enskilde och därför är det franchisegivarens ansvar att upprätthålla en kontroll av att verksamheten bedrivs på rätt sätt.

Kontakta oss