3 Framgångsfaktorerna

När man har konstaterat att affärskonceptets lönsamhet är tillräcklig bör man granska varför konceptet är lönsamt, det vill säga framgångsfaktorerna. Och den granskningen ska vara kritisk.

Det gäller att definiera framgångsfaktorerna och avgöra om de går att förpacka och mångfaldiga i nya etableringar. Om lönsamheten bygger på förhållanden som är unika för den ursprungliga verksamheten och som inte går att återskapa i nya etableringar, försämras förutsättningarna. Det kan till exempel vara svårt att mångfaldiga sådana framgångsfaktorer som att ägaren har ett helt avgörande kontaktnät på orten, att affärsläget är unikt, kundgruppen bara är tillräckligt stor i storstaden eller att den nödvändiga kompetensen är mycket speciell och tar lång tid att lära ut.

Man måste alltså vara säker på att de faktorer som gör en verksamhet lönsam går att återskapa i en ny etablering.

Kontakta oss