Byt kapitel

Kapitel 2 – Franchising i Sverige

Franchising har vuxit mycket kraftigt i Sverige, särskilt de senaste 10– 15 åren. Det har i sin tur ökat den allmänna kunskapen om franchising och affärsmodellen har börjat bli en mer självklar del av samhället. Kunskapen om franchisemarknaden har också successivt ökat inom affärsbankerna. Vissa banker har numera utvecklat särskilda affärsupplägg för franchisekedjor. Dessa banker börjar nu konkurrera om att förse franchisemarknaden med lånekapital. Även en del finansbolag har en viss verksamhet riktad mot franchiseföretag. Ett flertal konsulter, advokater och revisionsbolag specialiserar sig på franchising. Marknadsföringen av olika tjänster riktade till franchiseföretag är idag betydligt mer omfattande än tidigare. Överhuvudtaget märks franchising på ett annat sätt idag än vad det gjorde för bara 5–6 år sedan.

Kontakta oss