Förstudie

Förstudie

Förstudie

Syfte

En förstudie tjänar i allmänhet två syften. Dels skall analysen tillsammans med uppdragsgivarens övriga kunskap om marknad och affärsidé tjäna som beslutsunderlag för en eventuell expansion med franchisetagare. Dels skall kunden få en god insikt i vad det innebär att vara franchisegivare.

Alla företag som har allvarliga funderingar på att expandera genom franchising, men ännu ej tagit det beslutet.

Generellt innehåll

 • Inventera strategiska, taktiska och operativa behov
 • Fastställa syfte
 • Värdera konceptets lämplighet för franchising (se 7-punktsprogram nedan)
 • Expansionsformer
 • Identifiera brister, risker och möjligheter
 • Resursbehov
 • Potential
 • Rekommendation

7-punktsprogram,
Lämplighet för franchising

 • Företaget, ägaren och organisationen
 • Lönsamheten
 • Kapitalbehovet
 • Förkunskapsbehov
 • Framgångsfaktorer
 • Kvalitetssäkring
 • Varumärket
Kontakta oss