Rethinking Retail

Rethinking Retail

Rethinking Retail

Genom vårt koncept Rethink Retail har Gate46 under årens lopp samlat en imponerande grupp partners och personer som delar vår passion för att omdefiniera och utveckla detaljhandeln. Genom dessa partnerskap och möten har vi haft möjlighet att vara en del av och bidra till utvecklingen av retailbolag, genom att samla en mängd intressanta och kompetenta individer.

Vi träffar en bred skara människor inom detaljhandelsbranschen, från företagsledare till designers, marknadsförare och teknikexperter. Deras olika bakgrunder och erfarenheter ger oss möjlighet att se på detaljhandeln från olika perspektiv och skapa innovativa lösningar och strategier.

Genom att samla dessa olika personer och företag skapar vi en kraftfull källa till innovation för retailbranschen. Tillsammans arbetar vi mot gemensamma mål och strävar efter att driva branschen framåt genom att implementera nya idéer, teknologier och affärsmodeller. Med våra partnerskap och möten är vi redo att fortsätta att utmana och omdefiniera detaljhandeln för framtiden.

Kontakta oss