Expansion och etablering

Expansion och etablering

Expansion och etablering

FranchiseArkitekt har erfarenhet från över hundra franchiserekryteringar. Vi kan hjälpa ditt företag på två sätt:

Sköta din rekrytering löpande

Vi fungerar som ert rekryteringsföretag och sköter rekryteringen av franchisetagare helt och hållet eller till en viss gräns.

Hjälp till självhjälp

Projektet syftar till att skapa en god kompetensgrund för att ni själva bedriver rekryteringen.

Generellt innehåll

Analys & komplettering

 • Analys existerande informationsmaterial
 • Analys av avtal
 • Kravprofiler
 • Etableringsplan
 • Rekommendation

Franchise sales program

 • Strategi & taktik
 • Informationsmaterial
 • Marknadsföring
 • Telefonintervjuer
 • Personintervjuer
 • Avslut
 • Dokumentation för fortsatt rekryterings-arbete

Den avgjort mest kritiska fasen i uppbyggnaden av ett franchisesystem är rekryteringen av franchisetagare. Det gamla ordspråket ”en kedja är inte starkare än sin svagaste länk” är i det här fallet på sin plats.

Kostnaden för och besväret med en ometablering pga. av en felrekrytering är kännbar, särskilt i början av en uppbyggnad. Det drar resurser från andra delar i organisationen som behöver det bättre. I värsta fall kan det ge dåligt rykte hos kunder, potentiella franchisetagare, leverantörer osv.

Därför krävs det en synnerligen god analys av vilken typ av franchisetagare verksamheten behöver. Därutöver krävs en effektiv metod och känsla för rekrytering av egna företagare för att begå så få misstag som möjligt. Misstag i rekrytering har alla franchisingkedjor gjort men det gäller att minimera risken.

Kontakta oss