Franchise Leasing

Franchise Leasing

I vårt kreditbedömning tittar vi inte bara på balansräkningen och personliga säkerheter, utan också på affärsidé, engagemang och själva objektet. Detta ger dig fler möjligheter.

Franchise Leasing

Vi hjälper butiks/restaurang kedjor samt deras franchisetagare att leasa

  • Du slipper binda kapital
    • Leasingavgiften är helt avdragsgill
    • Lättare att budgetera, känd leasingavgift
    • Du slipper göra avskrivningar på tillgången

Vi har särskild kunskap om kedjor

Vi hjälper franchise och detaljhandelskedjor att finansiera inredning, utrustning mm. Vår erfarenhet av just kedjor är lång, vi har jobbat med leasing sedan 1985 och har långa kundrelationer med över 60 kedjebutiker över hela Norden. Vi tror på långsiktiga relationer och vill gärna ha ett nära samarbete och personlig kontakt med både franchisegivaren och franchisetagaren. I vårt kreditbedömning tittar vi inte bara på balansräkningen och personliga säkerheter, utan också på affärsidé, engagemang och själva objektet. Detta ger dig fler möjligheter.

Ofta bättre villkor än traditionella banker

Vi arbetar mycket med leasingavtalet, och vi har därför ett separat leasingavtal. Det innebär att en enda franchisetagare eller en medlem av de kedjor vi arbetar med kan få kredit lättare. Faktum är att vi båda är mer flexibla än de traditionella bankerna och kan ofta erbjuda bättre finansieringsvillkor än de kan.

Vill du veta mer, kontakta Max Käll ?

Kontakta oss