Intäktskalkyl över fem år

Alla nystartade företag har en inkörningsperiod som kan vara olika lång och naturligtvis olika kostsam. Det räcker alltså inte att göra en kalkyl över ett år utan man måste kunna se hur franchisen kan komma att utvecklas över åren.

Hur mycket kommer franchisetagaren att sälja för? Här gäller att inte enbart använda tro och hopp utan att använda – eller arbeta fram metoder som så noggrant som möjligt kan utvärdera förutsättningarna.

Det finns lite olika metoder för att göra detta, beroende på vilken typ av verksamhet det är man ska bedriva. I detaljhandel och annan verksamhet där kunden söker upp försäljningsstället skiljer sig beräkningsmetoderna från verksamheter med uppsökande verksamhet.

I detaljhandeln och restaurangnäringen är det vanligt att använda någon eller kombinationer av följande metoder för att göra prognoser för försäljningen.

 • Trafik – antal fotgängare eller bilar förbi butiken eller restaurangen
 • Capture rate – hur stor andel av trafiken som normalt går in i butiken och hur många av dem som köper
 • Snittnota – hur mycket genomsnittskunden köper för
 • Normal omsättning per kvadratmeter i liknande etableringar
 • Omsättning i köpcentrumet och i butiker med liknande sortiment

I koncept där uppsökande verksamhet ingår krävs andra typer av beräkningsmetoder. Här hänger ju mycket på den aktivitet som varje säljande person klarar av. För att kunna få fram en väl fungerande beräkningsmetod krävs en mycket ingående kunskap om tidsåtgången för varje moment i säljarbetet. Det är vanligt att använda någon eller kombinationer av följande metoder för att prognostisera försäljningen i verksamheter med uppsökande verksamhet.

 • Antal potentiella kunder i säljområdet
 • Besöks- och transporttid per kundbesök
 • Antal kundbesök i genomsnitt per dag
 • Antal kundbesök i genomsnitt per order
 • Snittorder per kund
 • Förväntad eftermarknadsorder per kund
 • Tidsåtgång för icke säljtid
 • Tid det tar att komma upp i försäljningsnivå för att nå break-even

Metoder för att prognostisera försäljningen används förutom i kalkylarbetet även i arbetet med etableringsstudier. Kalkylarbete är naturligtvis inte någon exakt vetenskap, men genom att över tiden lägga till och dra ifrån fakta och parametrar ökar träffsäkerheten, och de kedjor som har varit igång länge har ofta en hög säkerhet i sina prognoser.

Kontakta oss